Vaststellingsovereenkomst

Zo nu en dan komt het voor dat u afscheid moet nemen van een medewerker. Dit is mogelijk door middel van een gang naar de rechter of via een zogenaamde CWI-procedure. Het is echter ook mogelijk dat een werkgever en een werknemer samen overeenkomen het dienstverband onder bepaalde voorwaarden te beëindigen. Deze voorwaarden worden vastgelegd in een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst.

In de praktijk blijkt dat zowel werknemers als werkgevers nog vaak in de veronderstelling leven dat een ontslag met wederzijds goedvinden ertoe leidt dat een medewerker niet in aanmerking komt voor een uitkering. Dit is niet juist. Het ontslagrecht is al sinds 1 oktober 2006 gewijzigd. Dit is gedaan om de proforma-procedures te verminderen.

Om ervoor te zorgen dat een medewerker wel in aanmerking komt voor een uitkering bij ontslag met wederzijds goedvinden, moet de beëindigingsovereenkomst wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Uw ‘eigen’ P&O-adviseur van WE P&O-consultancy informeert u graag hierover . Tevens kan deze u ondersteunen bij gesprekken met medewerkers over ontslag.