Kernactiviteiten

Naast het opstellen van beleid, procedures en reglementen verlenen wij bovenal praktisch advies en resultaatgerichte ondersteuning op het gebied van P&O.

Concreet betekent dit dat we ons bezighouden met:
 1. het opstellen van organisatieschema's
 2. het opstellen van functieomschrijvingen
 3. de functiewaardering en beloning
 4. de toepassing van arbeidsvoorwaarden, CAO- en personeelsregelingen
 5. de selectie en aanname van nieuwe medewerkers
 6. het opstellen arbeidsovereenkomsten
 7. begeleiding en verslaglegging van functioneringsgesprekken
 8. advisering over opleiding en loopbaanplanning
 9. ziekteverzuimmanagement
 10. arbeidsomstandigheden
 11. personeelszorg
 12. personeelsbeheer, aanleggen personeelsdossiers
 13. conflicthantering
 14. mediation
 15. ontslag

Hiernaast zijn wij op interim-basis actief bij grote (internationale) bedrijven, ter vervanging van de HR-manager en/of omdat er tijdelijk extra ondersteuning en/of expertise nodig is. 

Kortom:
Bij WE P&O-consultancy kunt u terecht voor al uw vragen op het gebied van personeelszaken!