MfN-registermediator

Irene Everts is MfN-registermediator. Met haar jarenlange ervaring als P&O-adviseur is zij gespecialiseerd in het ondersteunen bij problemen tussen werkgevers en werknemers. Daarnaast heeft zij tevens de specialisatie-opleiding tot family-mediator afgerond.

Mediation: Een goed gesprek


Soms komen twee mensen er samen niet meer uit. Er zijn zaken die hen verdeeld houden en een voor beide partijen bevredigende oplossing lijkt niet te kunnen worden gevonden. De gemoederen kunnen hierdoor hoog oplopen, maar dat hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn. Het is in feite ook beter om niet te wachten tot dit wel gebeurt.

De taak van de mediator is in de allereerste plaats het begeleiden van een goed gesprek tussen twee mensen die daar samen om wat voor reden dan ook even niet toe in staat zijn. Ons doel is om ervoor te zorgen dat deze mensen weer met elkaar in gesprek komen en daarbij te komen tot een voor beide partijen bevredigende oplossing, zodat de kwestie hen niet meer verdeeld houdt. Als dat leidt tot herstel van de relatie is dat natuurlijk het allermooist. Maar in geval het beter blijkt om afscheid te nemen kan mediation er juist voor zorgen dat ook het afscheid nemen op een voor beide partijen bevredigende manier verloopt.

Laat heel duidelijk zijn dat een relatie alleen te herstellen is wanneer beide partijen daaraan willen meewerken. Als één van beide partijen besloten heeft dat hij of zij echt niet verder wil met de ander, zal de mediator niet proberen om iemand op andere gedachten te brengen. Waar het dan veel meer om gaat is dat er helderheid en acceptatie komt, waardoor beide partijen samen tot nadere afspraken kunnen komen. Immers, juist als besloten wordt dat de wegen gaan scheiden, kan het heel belangrijk zijn ervoor te zorgen dat mensen op een goede manier afscheid van elkaar nemen.

Bij problemen op het werk:

Bij problemen op het werk wordt vaak gedacht aan een situatie die leidt tot ontslag. Voorkomen is echter beter dan genezen. Mediation hoeft niet pas te worden ingezet als er echt sprake is van een conflict waardoor de werkgever en/of de werknemer van mening zijn dat het dienstverband moet eindigen. Integendeel: het loont juist de moeite om de mediator in te zetten voordat het zo ver is.

Problemen tussen een werkgever en een werknemer komen vaak voort uit onduidelijkheid over en weer. Als hierdoor ontstane misverstanden tijdig en goed uitgesproken worden, kan een relatie nog worden hersteld. De inzet van de mediator kan er dan voor zorgen dat juist dit goede gesprek ontstaat.

Maar ook als een werkgever en/of werknemer van mening zijn dat een ontslag onafwendbaar is, doen partijen er goed aan zich te wenden tot de mediator. Als partijen samen in goed overleg tot afspraken weten te komen over de wijze waarop het ontslag tot stand komt, zal de procedure soepeler en makkelijker verlopen dan wanneer er een gang naar de kantonrechter moet worden gemaakt. Dit scheelt veel negatieve energie, tijd en niet te vergeten geld.

Familieproblemen.                                                                                      

Familieproblemen zijn eigenlijk vrij uniek. Mensen die familie van elkaar zijn, blijven aan elkaar verbonden, ook al zien zij elkaar niet of nauwelijks meer. Er momenten waarop je elkaar weer ontmoet: tijdens een feestje bij andere familie, een trouwerij, een begrafenis of een familiereünie. Met familie kun je eigenlijk nooit echt helemaal breken.

Mediation is feitelijk gericht op relatieherstel en niet op het scheiden van mensen. Het doel van mediation kan juist heel goed gericht zijn op een verbetering van de onderlinge verstandhouding. Ons motto is juist daarom: Gebruik geen stenen om muur te bouwen, maar gebruik ze om een brug te maken.

Echtscheiding.

Als twee partners met kinderen uit elkaar gaan, eindigt hun partnerrelatie maar zij blijven wel samen ouders. Zowel tijdens maar ook na de echtscheiding spelen er veelal nogal wat emoties bij beide partners. Die kunnen de goede samenwerking als ouders enorm in de weg staan. Helaas worden kinderen daar maar al te vaak de dupe van. Feit is tegelijkertijd dat geen enkele ouder echt wil dat zijn of haar kinderen de dupe van een echtscheiding worden.

Ouders willen het beste voor hun kinderen. Dat is en blijft een gemeenschappelijk belang van partners met kinderen, juist ook tijdens en na hun scheiding. Met dat in het achterhoofd menen wij dat scheidende partners er goed aan doen om de dingen met elkaar uit te spreken. Dit zodat zij het verleden kunnen afsluiten om zich te richten op de toekomst. Een toekomst waarbij zij uit elkaar gaan als partners maar wel samen verantwoordelijk blijven voor hun kinderen. Juist omwille van die kinderen kunnen ouders zich tot doel te stellen om vriendschappelijk met elkaar om te gaan en om het belang van hun kinderen zwaarder laten wegen dan hun eigen belang.

De mediator kan scheidende ouders ondersteunen bij het voeren van de gesprekken waarmee dat doel wordt bereikt. De afspraken die daarbij dan tussen de beide ouders worden gemaakt, kunnen worden opgenomen in het wettelijk verplichte ouderschapsplan. Uiteraard kan de mediator de scheidende partners ook begeleiden bij het maken van alle andere afspraken die rondom een scheiding moeten worden gemaakt. 

Wanneer mediation?

Het zal duidelijk zijn dat er echt geen sprake hoeft te zijn van een hoogoplopende ruzie als mensen besluiten om samen met de mediator rond de tafel te gaan. Dit kan ook in een veel eerder stadium, vanaf het moment dat mensen merken dat zij elkaar in een gesprek niet goed bereiken. Mediation kan de relatie verbeteren waardoor een scheiding of ontslag kan worden afgewend. Maar juist ook als het beter is om uit elkaar te gaan, kan de inzet van de mediator ertoe leiden dat dit op een goede manier gebeurt.

Vragen over mediation?


Neem gerust vrijblijvend contact met ons op: Bel 0512-542606 of stuur een e-mail aan: info@WE-PenO.nl.