Onze diensten:

WE-HRM.nl

Al onze opdrachtgevers kunnen beschikken over WE-HRM.nl. Deze applicatie is een uniek personeelsinformatiesysteem, dat speciaal door WE P&O-consultancy is ontwikkeld. Met dit online-systeem wordt optimaal gebruik gemaakt van moderne informatietechnologie. Het systeem is wereldwijd, 24 uur per dag toegankelijk voor zowel u als opdrachtgever als voor uw 'eigen' P&O-adviseur. Met behulp van WE-HRM.nl wordt de administratieve last op het gebied van personeelszaken een stuk eenvoudiger.

WE-HRM.nl is u onder meer behulpzaam bij het uitvoeren van uw verplichtingen als gevolg van Wet Verbetering Poortwachter. Nu WE P&O-consultancy samenwerkt met een gecertificeerde onafhankelijke bedrijfsartsengroep, kunt u er onder bepaalde voorwaarden voor kiezen om u niet langer verplicht aan te sluiten bij een Arbo-dienst. Daarmee bespaart u dus aanzienlijk op uw kosten. Heeft u toch behoefte aan ondersteuning op het gebied van verzuimmanagement? Dan belt of mailt u toch gewoon met uw 'eigen' P&O-adviseur ...

WE-HRM.nl biedt u:

  • een eenvoudige, efficiënte en uiteraard veilige wijze om personeelsinformatie te beheren
  • automatische en tijdige signalen waarmee u wordt geattendeerd op belangrijke data. Bijvoorbeeld het eindigen van een proeftijd of een tijdelijk contract, maar ook het verlopen van geldigheid van rijbewijzen of de verjaardag van uw medewerker
  • een simpele, maar doeltreffende manier om functioneringsgesprekken vast te leggen
  • de mogelijkheid om bestanden aan het systeem te koppelen, bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst, een plan van aanpak ingeval van ziekte, een uitvoeriger verslag van een functioneringsgesprek
  • een makkelijke manier om uw ziekteverzuimadministratie bij te houden
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.WE-HRM.nl

 
Klik hier voor de website van Tsjil internet solutions
WE P&O-consultancy helpt MKB-ondernemers bij het oplossen en voorkomen van problemen met personeel. Hierbij kunt u denken aan: opstellen van een organisatieschema en functieomschrijvingen, functiewaardering en beloning, toepassing arbeidsvoorwaarden, CAO- en personeelsregelingen, selectie en aanname van nieuwe medewerkers, opstellen arbeidsovereenkomsten, begeleiding en verslaglegging van functioneringsgesprekken, advisering over opleiding en loopbaanplanning, ziekteverzuimmanagement, arbeidsomstandigheden, personeelszorg, personeelsbeheer, aanleggen personeelsdossiers, conflicthantering, mediation en ontslag. Onze mediatior is MfN-geregistreerd en gekwalificeerd voor zowel mediation in de arbeidsrelatie als voor familymediation (bijv. bij echtscheiding, opstellen ouderschapsplan).
© 2023 WE P&O-consultancy. Alle rechten voorbehouden.
home | disclaimer | privacy policy | contact