Onze diensten:

Kernactiviteiten

Naast het opstellen van beleid, procedures en reglementen verlenen wij bovenal praktisch advies en resultaatgerichte ondersteuning op het gebied van P&O.

Concreet betekent dit dat we ons bezighouden met:

• het opstellen van organisatieschema's
• het opstellen van functieomschrijvingen
• de functiewaardering en beloning
• de toepassing van arbeidsvoorwaarden, CAO- en personeelsregelingen
• de selectie en aanname van nieuwe medewerkers
• het opstellen arbeidsovereenkomsten
• begeleiding en verslaglegging van functioneringsgesprekken
• advisering over opleiding en loopbaanplanning
• ziekteverzuimmanagement
• arbeidsomstandigheden
• personeelszorg
• personeelsbeheer, aanleggen personeelsdossiers
• conflicthantering
• mediation
• ontslag

Hiernaast zijn wij op interim-basis actief bij grote (internationale) bedrijven, ter vervanging van de HR-manager en/of omdat er tijdelijk extra ondersteuning en/of expertise nodig is. 

Kortom:
Bij WE P&O-consultancy kunt u terecht voor al uw vragen op het gebied van personeelszaken!

 
Klik hier voor de website van Tsjil internet solutions
WE P&O-consultancy helpt MKB-ondernemers bij het oplossen en voorkomen van problemen met personeel. Hierbij kunt u denken aan: opstellen van een organisatieschema en functieomschrijvingen, functiewaardering en beloning, toepassing arbeidsvoorwaarden, CAO- en personeelsregelingen, selectie en aanname van nieuwe medewerkers, opstellen arbeidsovereenkomsten, begeleiding en verslaglegging van functioneringsgesprekken, advisering over opleiding en loopbaanplanning, ziekteverzuimmanagement, arbeidsomstandigheden, personeelszorg, personeelsbeheer, aanleggen personeelsdossiers, conflicthantering, mediation en ontslag. Onze mediatior is MfN-geregistreerd en gekwalificeerd voor zowel mediation in de arbeidsrelatie als voor familymediation (bijv. bij echtscheiding, opstellen ouderschapsplan).
© 2023 WE P&O-consultancy. Alle rechten voorbehouden.
home | disclaimer | privacy policy | contact